Bebek Hediye Sepeti
Elmalı Kırıntı Keki

Öğretmen Daveti

Ogretmen6

 

Bugün kızımın ve oğlumun öğretmenleri bize veli ziyaretinde bulundular. Onlar için evdeki malzemelerimle bir "öğretmen daveti" hazırladım. Bu sofra sanırım şimdiye kadar hazırladıklarım arasında en sevdiklerimden oldu. Detaylar şöyle: Okul döneminin başında bir kutu kurşun kalem almıştım, onları desenli kağıtlarla süsleyerek fasulye doldurduğum küçük kavanozların içine yerleştirdim.

Ogretmen7

 

Doğumgünümden kalan çiçekler hala yaşadıkları için o buketi de kavanozlara böldüm ve kalemlerle birlikte masal kitaplarının üzerinde sofraya yerleştirdim.

Ogretmen1

Dün gece "diş kirası" olarak ne yapabileceğimi düşünürken aklıma evdeki erikler geldi, onları reçele dönüştürüp üzerlerine minik notlar ekledim.

 

 

 

Ogretmen5

Kuruyemişli topların üzerine kızım ve oğlumu yansıtan pembe/mavi kürdanlar taktım.

Ogretmen3

 

Elmalı kırıntı kekini size mutlaka yazmalıyım, ben tadına bayıldım!

Ogretmen2

Günün benim için en sürpriz ve mutlu anı, öğretmenlerinin de bizim için hediye kutusu hazırladıklarını görmekti. Hediye sepeti hazırlamayı çok sevdiğimi bildiklerinden onlar da hepimiz için harika şeylerle dolu bir kutu hazırlamışlar. Öğretmenler günü için şimdi daha çok düşünmem gerekecek! :)

Comments

Hatice hanım;
çoook uzun yıllardır sizi sessizce takip ediyorum. buna instrgram facebook pinterest dahil. hayat enerjinize hayranim. maşallah Rabbim nazarlardan korusun sizi ve tüm sevdiklerinizi. bu hediye kutusu yapma işi benimde çok hoşuma gidiyor. insanlar çok şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. bjr oğlum var, henüz anasinifina gidiyor. Öğretmenler Günü için aklıma değişik bir fikir gelmedi bir türlü. diyeceğim o ki öğretmenler günü fikirlerinizi birazcık erken paylaşabilir misiniz? eğer firsatini olursa tabii. esinlenmemiz açısından. şimdiden çok teşekkürler.....
esra...

çok şanslıymış öğretmenleriniz..

keki canım çok çekti emzikli bir anneyi bekletmeyin tarifi hemen verin nolurrrr

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)