İyi Tatiller!
Armutlu Bebek Maması

Lokma Yayında!

Aylardır üzerinde çalıştığımız dergimiz Lokma, Aralık 2014 sayısı ile nihayet yayında! 12 farklı konu başlığımızı incelemek, satın almak ya da abone olmak için Lokma Dergisi sitesini inceleyebilirsiniz. Tüm bu süreçte bizleri yüreklendirdiğiniz, destek olduğunuz için yürekten teşekkürler!

Comments

merhaba, hafta sonu kitapçıda derginizi gördüm. dergilerin ilk sayılarını daha çok beğenirim. hemen aldım. eve geldiğimde gördüm portakal ağcından yazısını. resimler sayfa yapısı fotoğraflar çok güzel. özellikle kahvaltı sayfanızı çok beğendim diğer sayılarda devamı gelecek gibi duruyor. trabzonlu olarak bizim oraların kahvaltı sofralarını derginizde görmek isteriz.hemen fırında armut cipslerinizi denedim mesela güzel oldu. çocuklar sevdi. aslında yazacak çok şey var da ben yeni derginiz hayırlı olsun diyeyim....

lokmanız hayırlı olsun Allah utandırmasın...Haticeciğim yıllar varki okurunum ve tariflerinden çok şey öğrendim...ancak ben portakal ağacı diye yazdığımda salıncakta duran o tombiş yanaklı çiçekler içindeki portakal ağacını görmek istiyorum bu çok soğuk durmuş.yani eski portakal ağacı çok daha biz gibiydi...naçizane fikrimi söylemek istedim ...sevgiler...

Hayirli olsun...Rabbim güzel bir ömür versin ve en güzel günlerinizi göstersin...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)