Ev Yapımı Pudingli Mozaik Pasta

Pancar Salatası

Ekran Resmi 2018-06-07 21.54.21

Az evvel telefonda arkadasima bu salatayi ne kadar sevdigimi, 2 gunde bir yaptigimi anlatip durunca hala buraya yazmadigimi hatirladim. Niye yazmamisim ki derken buldugum tek fotograf durumu ozetledi; cunku her seferinde robottan cikarip tabaga koymayi bekleyemeden bitiriyorum!😅Her misafire yaptigimda da tam benim onume gelecek sekilde koyuyorum tabagi😃💜Tarifi instagramda @mordothecolor vermisti, sagolsun varolsun!

Pancar Salatasi:
Malzemeler:
1 adet cig pancar, soyulmus ve irice dogranmis
1 adet yesil elma, soyulmus ve dogranmis (yoksa kirmizi da olur ama yesille daha guzel)
1 avuc ceviz
Birkac sap nane, maydanoz vb, dogranmis
Tuz
Nar eksisi

Yapılışı:
Tum malzemeyi robottan gecirin. Salataniz hazir!

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)