3 Kaşık Tatlısı
Bayram Tatlıları

Kıbrıs Tatlısı (Videolu Tarif)

IMG_2107 2

 

 

Bu tarifi Portakal Ağacı'ndan Lokma Dergimiz için yaptığımızda çok sevilmişti. Ben de bu hafta bayram tatlıları yaparken ekip arkadaşlarım "Hatice hanım! Yine Kıbrıs Tatlısı yaptınız sanmıştık!" dediler, ben de hayallerini yıkmamak için oturdum, bir tane de Kıbrıs Tatlısı yaptım :D

 

Keki: 3 adet yumurta yarım sb şeker yarım sb sıvı yağ 1 sb galeta unu 1 sb kırılmış ceviz 1 sb hindistan cevizi 1 pkt kabartma tozu

 

Kreması 1 litre süt 1 su bardağı nişasta Yarım sb şeker 1 paket vanilya 1 paket krem şanti

 

Şerbeti 2 sb su 1.5 sb şeker 1 paket vanilya

 

Önce şerbeti yapıp soğutun. Keki yapıp 160C fırında pişirin. Bu arada kremşanti hariç tüm malzemeleri pişirin. Biraz soğutup kremşantiyi ekleyip tamamen soğutun. Kek pişip hafif ılınınca her tarafını delip üzerine şerbeti gezdirip soğutun. Soğuyunca üzerine muhallebiyi döşeyin. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)